Zuiderstraat 14-d9524PJ Buinerveen

Agrarisch

Naast vloer-, dak- en spouwmuurisolatie,  is HR industrial coatings ook zeer actief en deskundig in het isoleren van varkensstallen, pluimveestallen, aardappelbewaarplaatsen en biogastanks. Doordat wij gebruik maken van de modernste en zelf ontwikkelde technieken, kunnen wij ieder te isoleren object  voorzien van een naadloos gespoten isolatielaag. Het grote voordeel hiervan is, dat het klimaat in  uw stal of bewaarplaats beheersbaar wordt en de energiekosten niet de pan uit rijzen. Doordat de brandeisen van een gebouw tegenwoordig zeer streng zijn, hebben wij daar op ingespeeld en brengen wij, wanneer nodig, ook PIR (polyisocyanuraat) aan.

Enkele voorbeelden van isolatie in de agrarische sector zijn :

  • Het isoleren van luchtkanalen in varkensstallen: door een laag polyurethaan schuim tegen de binnenzijde van de wanden en het dak te spuiten, worden luchtkanalen luchtdicht en condensvrij.
  • Het isoleren van gevels van varkensstallen: door een laag polyurethaan schuim tegen de buitenzijde van de binnengevel te spuiten, is de gevel luchtdicht, goed, snel en vakkundig geïsoleerd.
  • Het isoleren van bewaarplaatsen: door een laag polyurethaan schuim tegen de binnenzijde van de gevels en het dak te spuiten, is de bewaarplaats luchtdicht en goed geïsoleerd. Het klimaat in de bewaarplaats is door goede isolatie eenvoudig te beheersen.
  • Het na-isoleren van bestaande  bewaarplaatsen of pluimveestallen welke reeds geïsoleerd zijn d.m.v. isolatieplaten of een eerder gespoten laag polyurethaan schuim. Het is redelijk eenvoudig om van een bestaande, “matig” geïsoleerde bewaarplaats of pluimveestal een goed geïsoleerde bewaarplaats te maken, die voldoet aan de eisen van tegenwoordig.

HR industrial coatings BV beschikt over een ervaren team van adviseurs dat een vrijblijvend advies, toegesneden op uw situatie, kan uitbrengen.

 

Varkensstallen

Een constant en regelbaar klimaat met de juiste isolatie!

Bij vleesvarkensstallen is het belangrijk om de temperatuur op een constant niveau te houden. Temperatuurschommelingen kunnen namelijk leiden tot een negatief effect op de technische resultaten. Om de stookkosten bij de varkenshouderij in de hand te houden en om voor een constant en regelbaar klimaat te kunnen zorgen, is een naadloze polyurethaanisolatie dan ook onmisbaar. Door toepassing van het polyurethaanschuim worden de luchtkanalen luchtdicht en condensvrij gemaakt.

Naadloos gespoten polyurethaan schuim kan op vrijwel alle ondergronden worden aangebracht, zoals: golfplaat, damwand, hout, isolatieplaat of metselwerk. Naadloos gespoten polyurethaanschuim is absoluut niet gevoelig voor ammoniakdampen uit de stal en het condenseert niet.

Omdat geen stal gelijk is, zal HR industrial coatings u, voorafgaand aan het uitbrengen van de offerte, een professioneel isolatieadvies geven. Het deskundig advies en de offerte zijn uiteraard geheel vrijblijvend.

 

Bewaarplaatsen

Naadloze isolatie van uw bewaarplaatsen

Vruchten die van het land komen moeten op een goede manier worden bewaard. Vruchten zoals aardappelen zijn bijvoorbeeld erg gevoelig voor temperatuurverschillen. Daardoor worden er strenge eisen gesteld aan de isolatie en ventilatie van de bewaarplaatsen van deze producten.

HR industrial coatings is specialist op het gebied van naadloos isoleren van bewaarplaatsen. Het naadloos gespoten polyurethaan van HR industrial coatings, in combinatie met een goed ventilatiesysteem, zorgt ervoor dat u uw vruchten zonder zorgen kunt bewaren. Door een goede isolatie van uw bewaarplaats bespaart u ook nog eens een grote hoeveelheid energie.

Omdat geen bewaarplaats gelijk is, zullen wij u een professioneel isolatie-advies geven voorafgaande aan het maken van een offerte. Het deskundig advies en de offerte zijn geheel vrijblijvend.

 

Biogas

Een perfecte isolatiewerking

HR industrial coatings is zeer ervaren in de isolatie van biogastanks. Het polyurethaanschuim kan hierbij zowel aan de binnen- als buitenzijde worden aangebracht. Bij het isoleren van de binnenzijde wordt, na de voorbereiding van de ondergrond, een isolatielaag tegen de in het gas bereik bevindende wand- en plafonddelen gespoten. Het voordeel van deze manier van isoleren met polyurethaanschuim bestaat uit een perfecte isolatiewerking, waardoor de gewenste temperatuur in de tank behouden blijft. Bovendien wordt op deze wijze het beton tegen agressieve gassen beschermd. Ook op biomassagebied kan polyurethaanschuim als isolatie worden gebruikt. Bij deze toepassing wordt het polyurethaanoppervlak door een coating afgeschermd.

Het aanbrengen van polyurethaanschuim aan de buitenzijde, is een systeem dat reeds jaren uitgevoerd wordt. Het polyurethaanschuim wordt zonder grote voorbereidingen op de bestaande buitenwand aangebracht. Daarna wordt het polyurethaanschuim afgeschermd, door het aanbrengen van een coating of een buitenwand.

Bij de isolatie van tanks die gedeeltelijk of geheel ingegraven worden, hoeft de ondergrondse isolatielaag niet afgeschermd te worden. Door de bijzondere flexibiliteit van polyurethaanschuim hebben grote temperatuurverschillen geen negatieve uitwerkingen op de kwaliteit van de isolatie.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

 

Koelcellen isoleren

Bij HR industrial coatings is het tevens mogelijk om koelcellen te isoleren. Hierbij wordt er gespoten met 5 cm schuim: de isolatiewaarde wordt met 2.5 ( m2K/W) Rc opgewaardeerd.

Op dit moment is de Energie Investerings Aftrek van kracht. Bij een opwaardering van de isolatiewaarde van minimaal 1.5 ( m2K/W) Rc, komt u in aanmerking voor de EIA.